LATEST POST

Wat Is Communicatie?

Het woord ‘communicatie’ is afkomstig van het Latijnse ‘communicare’, dat ‘meedelen’ betekent. Van Dale definieert het begrip als een “(gelegenheid tot) uitwisseling van gedachten” of als “het geestelijk met elkaar verkeren.” Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke definitie niet impliceert dat de partners in die uitwisseling van gedachten zich noodzakelijkerwijs in elkaars onmiddellijke nabijheid…

Lees verder

Suggestieve Vragen

Suggestieve vragen zijn vragen die –vaak verdoken– een mening bevatten en die de bedoeling hebben de gesprekspartner in een bepaalde richting te sturen; ze hebben dus vaak een manipulerend karakter.

“Jij vindt toch ook dat we het hier niet bij kunnen laten?” en “Jij wil toch niet beweren dat Amerika géén schijndemocratie is?” zijn voorbeelden van suggestieve vragen. De ander krijgt hier nauwelijks nog de ruimte om open voor zijn mening uit te komen.

Hoewel suggestieve vragen over het algemeen uit den boze zijn…

Lees verder

Open Vragen

Wanneer je vooral geïnteresseerd bent in de mening van je gesprekspartner of in uitvoeriger antwoorden, verdient het aanbeveling ‘open vragen’ te stellen. Een open vraag is in principe een vraag waarop niet met “Ja” of “Nee” kan geantwoord worden. De vraagstelling begint altijd met een vragend voornaamwoord (waar, wat, waarom, wie, waarmee, wanneer, welke, hoe, hoeveel, hoe vaak) en in veel gevallen volgt er een antwoord op waar je iets mee kunt. In gevallen waarin een bepaalde problematiek nog niet duidelijk is, is het zinnig om met een open vraag te beginnen.

Open vragen werken stimulerend op de ander omdat…

Lees verder

Gesloten Vragen

Gesloten vragen zijn vragen waarop in principe een ‘ja’ of ‘nee’–antwoord volgt. De antwoordmogelijkheden van de gesprekspartner zijn dus wel erg beperkt. Desondanks kunnen gesloten vragen in bepaalde gesprekssituaties erg efficiënt zijn (denk bijvoorbeeld aan een consult bij een arts). Ze werken immers tijdsbesparend, de antwoorden zijn gemakkelijk met elkaar te vergelijken en zowel de vragen als de antwoorden laten zich gemakkelijk encoderen.

Een nadeel is uiteraard dat de ander niet de gelegenheid krijgt om nuanceringen aan te brengen en duidelijk te maken wat er nog meer in zijn hoofd omgaat. Hij zal dan wellicht gemakkelijker geneigd zijn zogenaamde ‘sociaal wenselijke’ antwoorden te geven.

Binnen de categorie ‘gesloten vragen’ worden gewoonlijk twee groepen onderscheiden…

Lees verder

Parafrase en Gevoelssamenvatting – Effectieve Communicatie Technieken

Wil je de ander werkelijk het gevoel geven dat je hoort wat hij te zeggen heeft, dan zul je dat ook af en toe moeten laten blijken. De parafrase en de gevoelssamenvatting zijn daar uitermate voor geschikt.

Kort gezegd komt parafraseren hierop neer…

Lees verder

Spreekangst – waar komt het vandaan en hoe verdwijnt het?

Spreekangst komt veel voor, er zijn maar weinig mensen die volstrekt geen last hebben van spreekangst. Zelfs ervaren sprekers die het klappen van de zweep door oefening hebben leren kennen, worden soms nog geplaagd door een lichte vorm van spreekangst die, en dat moeten wij goed voor ogen houden als wij ons optreden op een…

Lees verder

Maak jezelf bemind – leer aandachtig te luisteren!

Eén van de belangrijkste communicatieve vaardigheden die je kunt verwerven, is het vermogen om op gepaste wijze naar je gesprekspartner te luisteren. Al klinkt dit dan erg voordehandliggend, in de praktijk blijkt telkens weer dat mensen de grootste moeite hebben met het laten uitpraten van de ander. Hoe vaak gebeurt het niet dat we ons…

Lees verder

Tips voor een goede presentatie

Je presentatie moet in eerste instantie een paar keer grondig ingeoefend worden (liefst voor een proefpubliek of desnoods voor een spiegel). Houd daarbij je timing in de gaten. Als je over een videocamera beschikt, kun je je voordracht ook op het vlak van het nonverbaal gedrag beoordelen.

Houd bij de eigenlijke presentatie rekening met de wet van Murphy! Probeer als het kan…

Lees verder

Communicatietechniek: de illusie der keuze

Heb je een doel dat je absoluut wil bereiken en zijn er mensen die hierbij hun medewerking moeten verlenen? Dan kan het zijn dat heel je plan in duigen valt indien er iemand tegenwerkt. Daar bestaat een oplossing (of op zijn minst een hulpmiddel) voor! De illusie der keuze communicatietechniek werkt als volgt: je stelt…

Lees verder

Spreekangst advies: Werk aan je zelfbeeld!

Een negatief zelfbeeld zal je spreekangst alleen maar vergroten. Het is daarom belangrijk vertrouwen te creëren in het eigen kunnen en positief over jezelf te denken. Veel mensen zijn uitermate kritisch en streng tegenover zichzelf als zij hun prestaties van op een afstand kritisch bekijken; ze hebben alleen maar aandacht voor de negatieve punten van…

Lees verder