Parafrase en Gevoelssamenvatting – Effectieve Communicatie Technieken

Parafraseren

Wil je de ander werkelijk het gevoel geven dat je hoort wat hij te zeggen heeft,  dan zul je dat ook af en toe moeten laten blijken. De parafrase en de gevoelssamenvatting zijn daar uitermate voor geschikt.

Kort gezegd komt parafraseren hierop neer, dat je jouw indruk van de boodschap van de ander in je eigen woorden weergeeft zonder dat je heimelijk de inhoud verdraait. Je probeert dus zo objectief mogelijk weer te geven wat je denkt dat de ander heeft gezegd, ook al ben je het daar misschien helemaal niet mee eens.

Inleidingen tot parafrases kunnen bv. zijn: “Als ik je goed begrepen heb, bedoel je…”, “Volgens jou is het dus zo dat…”, “Je wil dus weten of…” etc. 

Een goed getimede en geformuleerde samenvatting kan in veel gesprekssituaties ondermeer leiden tot de volgende positieve effecten:

  1. Een beter contact, omdat de ander zich begrepen voelt en daardoor minder alleen staat.
  2. Een helderder beeld van wat bij de ander leeft.
  3. Het bieden van de mogelijkheid tot correctie, verduidelijking of aanvulling.
  4. Het bevorderen van de voortgang van het gesprek (bv. als de ander dreigt af te dwalen of in herhaling valt.)
  5. Het filteren van bijzaken uit het gesprek.

 

De gevoelssamenvatting

De gevoelssamenvatting kan in bepaalde omstandigheden ook bijzonder effectief zijn; je gaat dan niet zozeer in op de inhoudelijke kant van de boodschap maar eerder op de expressieve of relationele kant. Vooral in gesprekssituaties waarin de ander boven zijn theewater is, kan de gevoelssamenvatting hem in psychologische zin weer ruimte geven. Als je de emoties van de ander niet weet te bezweren, is de kans immers klein dat redelijke argumenten gehoor zullen vinden. Samenvattingen als: “Als ik je goed beluister ben je erg teleurgesteld omdat…” of “Je bent boos omdat je…” kunnen hier vaak de lont uit het kruitvat halen omdat je niet voorbijgaat aan de gevoelens van de ander.

Het tonen van respect voor zijn standpunt (bv. “Ik begrijp hoe je je voelt; in jouw plaats zou ik net zo teleurgesteld zijn.”) kan zo de weg effenen voor een constructief gesprek. Een voorwaarde hiervoor is wel dat je betrokkenheid oprecht is, iets wat zowel door je nonverbaal gedrag als door je paralinguïstiek dient ondersteund te worden.

Laat zien dat je betrokkenheid oprecht is!

Vond u dit artikel interessant? Klik dan hier voor het volledige boek van communicatiesucces.nl over communicatietechnieken.