Suggestieve Vragen

Suggestieve vragen

Suggestieve vragen zijn vragen die –vaak verdoken– een mening bevatten en die de bedoeling hebben de gesprekspartner in een bepaalde richting te sturen; ze hebben dus vaak een manipulerend karakter. “Jij vindt toch ook dat we het hier niet bij kunnen laten?” en “Jij wil toch niet beweren dat Amerika géén schijndemocratie is?” zijn voorbeelden van suggestieve vragen. De ander krijgt hier nauwelijks nog de ruimte om open voor zijn mening uit te komen.
Hoewel suggestieve vragen over het algemeen uit den boze zijn, kunnen ze in bepaalde omstandigheden toch zinvol zijn, bv. om een goede sfeer te creëren (“Zijn we het er dan in ieder geval over eens dat…”) of om te testen of iemand het met zijn gesprekspartner oneens durft te zijn (selectiegesprekken). Voor volledige communicatieve strategieën over vragen stellen, zie hier.