Tag Archives: communicatie

Wat Is Communicatie?

Het woord ‘communicatie’ is afkomstig van het Latijnse ‘communicare’, dat ‘meedelen’ betekent. Van Dale definieert het begrip als een “(gelegenheid tot) uitwisseling van gedachten” of als “het geestelijk met elkaar verkeren.” Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke definitie niet impliceert dat de partners in die uitwisseling van gedachten zich noodzakelijkerwijs in elkaars onmiddellijke nabijheid…

Lees verder

Parafrase en Gevoelssamenvatting – Effectieve Communicatie Technieken

Wil je de ander werkelijk het gevoel geven dat je hoort wat hij te zeggen heeft, dan zul je dat ook af en toe moeten laten blijken. De parafrase en de gevoelssamenvatting zijn daar uitermate voor geschikt.

Kort gezegd komt parafraseren hierop neer…

Lees verder