Tag Archives: effectieve communicatie

Wat Is Communicatie?

Het woord ‘communicatie’ is afkomstig van het Latijnse ‘communicare’, dat ‘meedelen’ betekent. Van Dale definieert het begrip als een “(gelegenheid tot) uitwisseling van gedachten” of als “het geestelijk met elkaar verkeren.” Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke definitie niet impliceert dat de partners in die uitwisseling van gedachten zich noodzakelijkerwijs in elkaars onmiddellijke nabijheid…

Lees verder