Tag Archives: gericht vragen stellen

Suggestieve Vragen

Suggestieve vragen zijn vragen die –vaak verdoken– een mening bevatten en die de bedoeling hebben de gesprekspartner in een bepaalde richting te sturen; ze hebben dus vaak een manipulerend karakter.

“Jij vindt toch ook dat we het hier niet bij kunnen laten?” en “Jij wil toch niet beweren dat Amerika géén schijndemocratie is?” zijn voorbeelden van suggestieve vragen. De ander krijgt hier nauwelijks nog de ruimte om open voor zijn mening uit te komen.

Hoewel suggestieve vragen over het algemeen uit den boze zijn…

Lees verder

Open Vragen

Wanneer je vooral geïnteresseerd bent in de mening van je gesprekspartner of in uitvoeriger antwoorden, verdient het aanbeveling ‘open vragen’ te stellen. Een open vraag is in principe een vraag waarop niet met “Ja” of “Nee” kan geantwoord worden. De vraagstelling begint altijd met een vragend voornaamwoord (waar, wat, waarom, wie, waarmee, wanneer, welke, hoe, hoeveel, hoe vaak) en in veel gevallen volgt er een antwoord op waar je iets mee kunt. In gevallen waarin een bepaalde problematiek nog niet duidelijk is, is het zinnig om met een open vraag te beginnen.

Open vragen werken stimulerend op de ander omdat…

Lees verder

Gesloten Vragen

Gesloten vragen zijn vragen waarop in principe een ‘ja’ of ‘nee’–antwoord volgt. De antwoordmogelijkheden van de gesprekspartner zijn dus wel erg beperkt. Desondanks kunnen gesloten vragen in bepaalde gesprekssituaties erg efficiënt zijn (denk bijvoorbeeld aan een consult bij een arts). Ze werken immers tijdsbesparend, de antwoorden zijn gemakkelijk met elkaar te vergelijken en zowel de vragen als de antwoorden laten zich gemakkelijk encoderen.

Een nadeel is uiteraard dat de ander niet de gelegenheid krijgt om nuanceringen aan te brengen en duidelijk te maken wat er nog meer in zijn hoofd omgaat. Hij zal dan wellicht gemakkelijker geneigd zijn zogenaamde ‘sociaal wenselijke’ antwoorden te geven.

Binnen de categorie ‘gesloten vragen’ worden gewoonlijk twee groepen onderscheiden…

Lees verder