Tag Archives: gesloten vraag

Gesloten Vragen

Gesloten vragen zijn vragen waarop in principe een ‘ja’ of ‘nee’–antwoord volgt. De antwoordmogelijkheden van de gesprekspartner zijn dus wel erg beperkt. Desondanks kunnen gesloten vragen in bepaalde gesprekssituaties erg efficiënt zijn (denk bijvoorbeeld aan een consult bij een arts). Ze werken immers tijdsbesparend, de antwoorden zijn gemakkelijk met elkaar te vergelijken en zowel de vragen als de antwoorden laten zich gemakkelijk encoderen.

Een nadeel is uiteraard dat de ander niet de gelegenheid krijgt om nuanceringen aan te brengen en duidelijk te maken wat er nog meer in zijn hoofd omgaat. Hij zal dan wellicht gemakkelijker geneigd zijn zogenaamde ‘sociaal wenselijke’ antwoorden te geven.

Binnen de categorie ‘gesloten vragen’ worden gewoonlijk twee groepen onderscheiden…

Lees verder